Werkgebieden

Werken bij de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel is uiteenlopend. Alle functies zijn ondergebracht in drie werkgebieden; Bedrijfsvoering & Dienstencentrum, Ruimte en Sociaal. Het aanbod in onze vacatures is divers en geeft jou de ruimte voor ontwikkeling.
Benieuwd naar onze werkgebieden en de daarbij behorende kansen? Ontdek het zelf!

Samenwerken tussen de werkgebieden

Samen werken we binnen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel aan diverse thema’s, projecten en initiatieven. Binnen het brede werkveld hebben we focus aangebracht in 3 werkgebieden. Maar een veranderende samenleving vraagt om beweging. We streven ernaar om steeds meer tussen de werkgebieden samen te werken. Geen afgebakende taken, maar kijken hoe je elkaar kan versterken vanuit verschillende expertises.

Wij veranderen mee. We kijken hoe we onze diensten en producten op een betere en effectievere manier kunnen ontwikkelen. Dit doen we heel bewust. We zijn ervan overtuigd dat een loopbaan binnen onze organisatie zorgt voor veel kansen. Of je nu eerder in deze branche werkzaam bent geweest, of juist nog nooit. Het is goed werken hier. Ontdek het zelf!

Bedrijfsvoering en Dienstencentrum

Dit werkgebied is adviserend, ondersteunend en faciliterend aan onze organisatie. Denk bij Bedrijfsvoering aan de volgende teams: Communicatie, Financiën, Juridische zaken, ICT en HR.

Het Dienstencentrum is dienstverlenend voor onze inwoners en faciliterend voor onze medewerkers. Denk hierbij aan de volgende teams: Telefonisch Informatie Punt (TIP) en Receptie, Burgerzaken, Digitale informatievoorziening en het Online team.

Ruimte

De leefomgeving van onze inwoners staat centraal in dit werkgebied. Het gaat dan om de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze kernen. Hierbij zijn partners en lokale ondernemers onmisbaar. Eén van onze doelstellingen is de leefomgeving voor onze inwoners schoon, heel en veilig te houden.

We streven naar innovatieve en duurzame ontwikkelingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de beleidsmatige kant van planologie en infrastructuur en vervolgens het beheer, onderhoud en handhaving hiervan.

Sociaal

Dit werkgebied richt zich op de persoonlijke leefwereld van de inwoner die hierbij tijdelijk dan wel structureel ondersteuning nodig heeft. Hoe krijgen we met elkaar geregeld dat iedereen op een betaalbare, gezonde en gewenste manier deel uit kan maken van de maatschappij?

We werken in wijkteams vanuit diverse disciplines: onder andere Jeugd, WMO en Participatie.