Ontmoet Florine

Benieuwd wat collega's doen bij MGD? Maar ook vooral hoe ze het zelf vinden? Florine: "De sfeer is heel fijn; ik merk zelfs niets van bepaalde hiërarchieën. Iedereen is gelijkwaardig, wat maakt dat je je snel vertrouwd voelt binnen de organisatie."

Stel jezelf eens voor...

Naam: Florine Treep  
Functie: beleidsmedewerker wonen en volkshuisvesting  
Carrière bij MGD: werkt sinds april 2023 bij MGD.

Wat doe je als beleidsmedewerker wonen en volkshuisvesting?

“Dat verschilt per dag. Op maandagen en vrijdagen werken we meestal vanuit huis. Dinsdag en donderdag zijn we vaak met het team op kantoor. Het hangt af van de locatie waar we afspraken hebben. Vaak zijn dat afspraken met projectleiders, stakeholders of voor de zogenaamde intaketafel. Dat is een overlegtafel waar verschillende wooninitiatieven worden ingediend en intern door ons worden besproken en beoordeeld. We hebben ook afspraken met wethouders tijdens een driewekelijks overleg. Samengevat: het is heel wisselend. We zitten zeker niet de hele dag achter de computer, gelukkig.  

Op basis van onze woonvisie adviseren we allerlei partijen of bepaalde initiatieven doorontwikkeld kunnen worden. Daarnaast onderhouden we contact met alle woningcoöperaties, bijvoorbeeld over prestatieafspraken over de hoeveelheid woningen die zij ontwikkelen. Ook schrijven we beleid. Dit gaat over allerlei onderwerpen, zoals beleid rondom woningsplitsing. Daarbij informeren we regelmatig de gemeenteraad, zodat zij ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op onze afdeling.”

Wat vind je het leukste in je werk?

“De combinatie van beleid schrijven en de verschillende contactmomenten met allerlei partijen. De ene keer spreek je met een woningcoöperatie, de andere keer ga je op werkbezoek bij een partij die voorziet in modulaire flexwoningen. Laatst hadden we bijvoorbeeld ook een sessie met ouderen over hoe zij willen wonen. Je bent niet alleen maar achter je bureau beleid aan het schrijven; je gaat echt het gesprek aan met de doelgroepen om met die input nieuw beleid te vormen. Dat is gaaf.”

Waar kijk je met trots op terug?

“Ik ben nu zelf veel bezig met het beleid op het gebied van woningsplitsing. Dat vind ik erg leuk. Hierin bepalen we waaraan we gaan toetsen en wat we belangrijk vinden als gemeente. Dat vertaal ik schriftelijk naar een beleid. Het beleid gaat vervolgens langs allerlei collega's, want dit heeft ook invloed op andere onderwerpen. Denk daarbij aan de parkeerdruk. Wanneer er meer woningen worden gerealiseerd, ontstaat er meer parkeerdruk. Het is goed om hier vooraf samen op in te spelen. Verder zijn er veel adviestaken. Het is mooi om te zien hoe dat van de grond komt. Mensen weten ons steeds beter te vinden en daar heeft een nieuwe woonvisie zeker aan bijgedragen.”

Verbinden of vernieuwen?

“Verbinden vind ik het belangrijkste, omdat ik het noodzakelijk vind dat mensen zich gehoord voelen. Daarom is zo'n bewonersmiddag met mensen zo ontzettend belangrijk. Dan weet ik pas waar mensen echt behoefte aan hebben. Als beleidsmedewerker is het goed om in contact te staan met de maatschappij, want wij maken beleid voor de maatschappij.”

Waarom MijnGemeenteDichtbij?

“MGD is een open organisatie. Ik heb een hulphond en dat is geen enkel probleem. De sfeer is heel fijn; ik merk zelfs niets van bepaalde hiërarchieën. Iedereen is gelijkwaardig. Ook als iemand net is gestart, in verhouding tot een senior. Dat maakt dat je snel je vragen stelt en je prettig voelt in een team.  

Het inwerktraject is heel zorgvuldig geregeld. Daarnaast zijn er veel interne trainingen om te volgen over allerlei onderwerpen. Het TOP-project vind ik ook heel interessant om je als medewerker verder te ontwikkelen. Bij het sollicitatieproces merk je eigenlijk al dat ze niet kijken of jij bij de functie past, maar andersom. Dat is een mooi, sterk uitgangspunt.”

Meer weten?